To jest archiwalna wersja strony. Przejdź do aktualnej strony KLIKNIJ
Region Sanu i Trzebośnicy
Spotkania konsultacyjne PDF Drukuj

Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebonicy? zaprasza wszystkich mieszkacw, przedstawicieli sektora spoecznego, publicznego i gospodarczego do udziau w spotkaniach konsultacyjnych.

Spotkania konsultacyjne powicone bd w szczeglnoci:

- okreleniu problemw i potrzeb lokalnej spoecznoci,

- analizie mocnych i sabych stron obszaru LGD,

- analizie szans i zagroe dla obszaru LGD,

- okreleniu celw Lokalnej Strategii Rozwoju,

- okreleniu kierunkw rozwoju Lokalnej Grupy Dziaania w nowym okresie programowania. W trakcie spotka zostan rozdane ankiety badajce potrzeby spoecznoci lokalnej.

 

Harmonogram spotka

 

               GMINA      DATA   GODZINA                     MIEJSCE
 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  19.09.2015  16:00-20:00  Koacznia "Azalia" Wola Zarczycka
 Gmina Leajsk  26.09.2015  16:00-20:00

 Gminny Orodek Kultury w Giedlarowej

 Giedlarowa 285

 Miasto Leajsk  29.09.2015  11:00-15:00

 Urzd Miasta Leajsk

 ul. Rynek 1

 

Program spotka

  1. Przedstawienie zaoe Programu Leader PROW 2014-2020, perspektywa rozwoju obszaru dziaania LGD Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebonicy.
  2. Analiza problemw i potrzeb mieszkacw gminy w kontekcie budowy strategii obszaru.
  3. Analiza mocnych i sabych stron, szans i zagroe (analiza SWOT).
  4. Definiowanie celw LSR

 

baner prow 2014-2020

?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie.?

Materia opracowany przez Lokaln Grup Dziaania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebonicy?

Instytucja zarzdzajca PROW 2014-2020 ? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materia wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania

M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziaania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 
PDF Drukuj

Zapraszamy mieszkacw Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Gminy Leajsk a take Miasta Leajsk do wypenienia poniszej ankiety i wczenie si w ten sposb w prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebonicy?.

Informacje uzyskane z ankiet wykorzystane zostan wycznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wypenione arkusze mona skada w wersji papierowej w biurze LGD (Wierzawice 874 oraz Jelna-Judaszwka 328) we wtorki i rody w godz. od 9:00 do 13:00 lub w wersji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ankieta do pobrania

 

baner prow 2014-2020

 
PDF Drukuj

Podstawowe znaczenie w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju bdzie miaa partycypacja spoeczna. Jej gwnym zadaniem jest wczanie spoecznoci lokalnych w przygotowanie, a nastpnie wdraanie LSR, szersze i bardziej pogbione wczenie czonkw LGD w jej realizacj.

Fundamentalne znaczenie bdzie miao wczenie przedstawicieli trzech sektorw: publicznego, gospodarczego i spoecznego (organizacji i mieszkacw) do aktywnego udziau w przygotowanie LSR. Dotyczy to zwaszcza dokadnego zidentyfikowania czynnikw zewntrznych (szans i zagroe) oraz czynnikw o charakterze wewntrznym (mocnych i sabych stron) obszaru dziaania LGD Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebonicy?.

Planowane jest wdroenie nastpujcych dziaa:

1. Przeprowadzenie bada ankietowych, majcych na celu identyfikacj problemw i potrzeb spoecznoci lokalnej. Ankieta zostanie udostpniona na stronie internetowej LGD. Uzyskane t drog wnioski stanowi bd podstaw do dalszych prac.

2. Konsultacje spoeczne.

W przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia "Region Sanu i Trzebonicy" zaangaowana bdzie spoeczno lokalna z gmin: Leajsk, Gminy Nowej Sarzyny oraz gminy miejskiej Leajsk. W kadej z gmin odbdzie si jedno spotkanie konsultacyjne (cznie 3), ktre powicone bdzie w szczeglnoci analizie mocnych i sabych stron, szans i zagroe a take celw LSR, okrelone zostan kierunki rozwoju LGD w nowym okresie programowania. W trakcie spotka zostan rozdane ankiety badajce potrzeby spoecznoci lokalnej.

3. Opracowanie oglnej koncepcji prac nad opracowaniem LSR.

4. Powoanie zespou roboczego ds. opracowania LSR, w ktrego skad wejd przedstawiciele wszystkich trzech gmin tworzcych LGD oraz pracownicy biura LGD.

W przedstawionych powyej dziaaniach majcych na celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia ?Region Sanu i Trzebonicy? zasadnicz uwag bdziemy koncentrowa na moliwie najwikszym wczeniu przedstawicieli wszystkich grup spoecznych w przygotowanie LSR. Opracowanie lokalnej strategii rozwoju wspfinansowane bdzie ze rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.

baner prow 2014-2020

 
PDF Drukuj

Od lipca 2015 r. w biurach Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebonicy (Wierzawice 874 oraz Jelna-Judaszwka 328) prowadzony jest PUNKT KONSULTACYJNY dla nowej Strategii Rozwoju Lokalnego. Punkt konsultacyjny jest otwarty w kady wtorek i rod w godzinach od 09:00 do 13:00.

Za porednictwem punktu konsultacyjnego na kadym etapie przygotowywania strategii bdzie mona zapoznawa si z opracowaniami dotyczcymi strategii, wnosi uwagi oraz zgasza pomysy.

Zachcamy mieszkacw Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Gminy Leajsk i Miasta Leajsk do zgaszania potrzeb i problemw lokalnej spoecznoci, a take pomysw na wykorzystanie potencjau spoecznego oraz walorw przyrodniczych, geograficznych, kulturowych swoich gmin.

Uzyskane informacje, zostan wykorzystane przy opracowywaniu nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebonicy? w nowym okresie programowania w ramach PROW 2014 ? 2020.

 

baner prow 2014-2020

 

 
Informacja PDF Drukuj
W dniu 20 czerwca 2011 r. o godz. 900 w Nowej Sarzynie w restauracji ?Azalia?, Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebonicy? organizuje szkolenie dla beneficjentw z zakresu: Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania 311 ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej"
 
Informacja PDF Drukuj

W dniu 16 czerwca 2011 r. o godz. 900 w Leajsku w restauracji ?Pub Legenda? Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebonicy? organizuje szkolenie dla beneficjentw z zakresu: Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla maych projektw, tj. operacji, ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3 ale przyczyniaj si do osignicia celw tej osi.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 17