To jest archiwalna wersja strony. Przejd藕 do aktualnej strony KLIKNIJ

Gmina Le縜jsk

Gmina Le縜jsk

Typ gminy: gmina wiejska

Identyfikator jednostki podzia硊 terytorialnego kraju: 180804 2

Powierzchnia gminy: 198,89 km?

Liczba mieszka馽體 gminy: 20 107 os骲

Gminy s眘iaduj眂e z gmin Le縜jsk: Adam體ka, Grodzisko Dolne, Krzesz體, Kury丑wka, Le縜jsk ? miasto, Nowa Sarzyna, Rakszawa, Sieniawa, Try馽za, 痮硑nia.

Gmina Le縜jsk po硂縪na jest w p蟪nocno-wschodniej cz甓ci wojew骴ztwa podkarpackiego. Swoim terenem obejmuje Dolin Dolnego Sanu, P砤skowy Kolbuszowski i P砤skowy Tarnogrodzki. Teren gminy dzieli si na dwie cz甓ci: p蟪nocn i po硊dniow oddzielone od siebie przez inn jednostk administracyjn ? miasto Le縜jsk.

So砮ctwa wchodz眂e w sk砤d Gminy: Brz髗a Kr髄ewska, Cha硊pki D阞nia駍kie, D阞no, Giedlarowa, Gwizd體-Biedacz體, Hucisko, Maleniska, Piskorowice, Przychojec, Rzuch體, Stare Miasto, Wierzawice.