To jest archiwalna wersja strony. Przejdź do aktualnej strony KLIKNIJ

USTAWY / ROZPORZDZENIA

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziaem lokalnej spoecznoci

2. Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzenia 2015 r. w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziaania ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014?2020

3. Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziaania ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014?2020 

 

PROCEDURY

Procedury wyboru i oceny operacji-> tutaj

Procedury wyboru i oceny grantobiorcw-> tutaj

 

WNIOSKI

I. Operacje w ramach poddziaania 19.2 z wyczeniem projektw grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania dziaalnoci gospodarczej

wersja 3z /obowizujca od 16 padziernika 2017/ -> tutaj

wersja 2z - > tutaj

 

II. Operacje w ramach poddziaania 19.2 w zakresie podejmowania dziaalnoci gospodarczej

wersja 3z /obowizujca od 16 padziernika 2017/ -> tutaj

wersja 2z -> tutaj


 

DOKUMENTY POMOCNICZE

1. Poddziaanie 19.2 Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno - najczciej zadawane pytania

2. Grupy defaworyzowane

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis

4. Ksiga wizualizacji i logotypy - tutaj       

Wszystkich beneficjentw obowizuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem ?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie? oraz logo PROW 2014-2020.

        5. Logo LGD Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebonicy"

        6. Portal Ogosze ARiMR dla Wnioskodawcw/Beneficjentw

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 moliwoci wywizania si z obowizku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostpni specjalny portal, na ktrym Wnioskodawcy/Beneficjenci operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, bd zobowizani zamieszcza zapytania ofertowe na wykonanie robt budowlanych, usugi lub dostaw maszyn czy urzdze niezbdnych do wykonywania okrelonego rodzaju dziaalnoci.

 

Obowizek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcw dotyczy:

? Wnioskodawcw/Beneficjentw/podmiotw niezobowizanych do stosowania przepisw ustawy Prawo zamwie publicznych - dla wszystkich zada ujtych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartoci powyej 20 tys. z netto;

? Wnioskodawcw/Beneficjentw/podmiotw zobowizanych do stosowania ustawy Prawo zamwie publicznych - dla wszystkich zada ujtych w zestawieniu rzeczowo -finansowym operacji o wartoci powyej 20 tys. z netto i zamwie o wartoci poniej 30 tys. euro oraz dla zamwie wyczonych spod ustawy o zamwieniach publicznych na podstawie przepisw o zamwieniach sektorowych.

 

 

PRZYDATNE LINKI

1. SUDOP - Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta

2. Elektroniczne Ksiegi Wieczyste

3. Polska Klasyfikacja Dziaalnoci

4. Portal podatkowy

5. Krajowy Rejestr Sdowy

6. CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Dziaalnoci Gospodarczej 

7. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa