To jest archiwalna wersja strony. Przejdź do aktualnej strony KLIKNIJ
POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ LGD - 28.11.2017 PDF Drukuj
wtorek, 21 listopada 2017 15:31

Na podstawie 10 Regulaminu Rady Programowej Lokalnej Grupy Dziaania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebonicy? Przewodniczcy Rady zwouje Posiedzenie Rady Programowej, ktre odbdzie si w dniu 28.11.2017 r. (wtorek) o godzinie 1300 w Wierzawicach 874, w celu przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji przez Lokaln Grup Dziaania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebonicy?.

W/w procedura dotyczy naboru wnioskw w ramach poddziaanania 19.2 ?Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014?2020, ogoszenie o naborze wnioskw:

 1. Nr 8/2017 o udzielenie wsparcia w zakresie Projekty dla przedsibiorcw ? rozwijanie dziaalnoci gospodarczej
 2. Nr 10/2017 o udzielenie wsparcia w zakresie Projekty dla przedsibiorcw ? podejmowanie dziaalnoci gospodarczej

Porzdek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej przez Przewodniczcego Rady.
 2. Sprawdzenie prawomocnoci obrad (quorum).
 3. Wybr sekretarzy posiedzenia stanowicych Komisj Sprawdzajc.
 4. Przyjcie porzdku obrad.
 5. Podpisanie Deklaracji Poufnoci i Owiadczenia.
 6. Sporzdzenie i podpisanie Rejestru Interesw.
 7. Ocena zgodnoci operacji z LSR.
 8. Sporzdzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstpnej i podjcie ewentualnych uchwa w stosunku do operacji, ktre nie speniaj warunkw oceny wstpnej.
 9. Ocena operacji wedug lokalnych kryteriw wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Sporzdzenie listy operacji ocenionych wedug lokalnych kryteriw wyboru.
 11. Podjcie uchway w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 12. Sporzdzenie listy wybranych operacji.
 13. Wolne gosy, wnioski i zapytania.
 14. Zamknicie posiedzenia Rady.