To jest archiwalna wersja strony. Przejdź do aktualnej strony KLIKNIJ
DORADZTWO W BIURZE LGD PDF Drukuj
czwartek, 04 stycznia 2018 11:22

W związku z naborami wniosków o powierzenie grantów (1/2018/G, 2/12018/G, 3/2018/G), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy wnioskodawców do korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD "Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy".

Doradztwo świadczone jest:

- w Biurze LGD, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

- w Punkcie Konsultacyjnym, Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna

- telefonicznie pod numerami: 17 242 12 04, 798 628 608, 515 100 958

 

Doradztwo w biurze i punkcie konsultacyjnym, świadczone jest w godzinach od 900 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem LGD.

W ostatnich dniach naborów wniosków o powierzenie grantów (24 i 25 października) doradztwo nie będzie świadczone. 

- Zakres doradztwa obejmuje planowanie operacji oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi PROW 2014–2020 oraz wewnętrznymi procedurami LGD.

- Konsultacje wniosku planowanego do złożenia w danym naborze dotyczą w szczególności weryfikacji kwestii formalnych i zgodności z PROW 2014–2020 oraz wypełnienia obligatoryjnych rubryk związanych z uzasadnieniem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

- Doradztwo nie obejmuje wypełniania wniosków o powierzenie grantu w imieniu Wnioskodawców.

- Skorzystanie z doradztwa nie zwalnia Wnioskodawcy ze znajomości dokumentacji aplikacyjnej i przepisów prawa.

- Pracownicy LGD nie ponoszą odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie pomocy.