To jest archiwalna wersja strony. PrzejdĹş do aktualnej strony KLIKNIJ
PDF Drukuj

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebośnicy" działającej na terenie gminy: Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

unia   leader   region sanu i trzebosnicy   podkarpackie   program rozwoju obszarow wiejskich

 

Termin składania wniosków:
09 lipca 2013 r. do 06 sierpnia 2013 r.


Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebośnicy" Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 lub
Punkt Konsultacyjny LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.


Tryb składania wniosków:
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.


Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebośnicy" pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl


Kryteria wyboru operacji w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji udostępnione są na stronach internetowych:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebośnicy" pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl


Limit dostępnych środków na operacje w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w pierwszym naborze wniosków w 2013 r. wynosi 448 272,00 zł. (słownie: czterysta czterdzieści osiem tyś. dwieście siedemdziesiąt dwa zł. 00/100).


LGD dokonuje wyboru w/w operacji do limitu dostępnych środków wskazanych w informacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru udzielane są w siedzibie głównej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebośnicy" Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz w punkcie konsultacyjnym LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz pod numerem telefonu 17/242-12-04, 515-100-958, 502-298-369.

 

Załączniki: