Region Sanu i Trzebośnicy
Konsultacje dotyczące zmian kryteriów wyboru operacji w ramach LSR PDF Drukuj
środa, 05 października 2016 11:14

 

Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy propozycję zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w ramach „Projektów dla przedsiębiorczości”. Czekamy na Państwa uwagi, sugestie, propozycje zmian do dnia 13.10.2016 do godz. 1400 w biurze LGD, a także prosimy o przesyłanie informacji drogą e-mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Pliki do pobrania:

Karta oceny operacji z proponowanymi zmianami - Karta oceny operacji

 

 

 

 
LGD zaprasza na spotkania konsultacyjne z mieszkańcami PDF Drukuj

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i gospodarczego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Spotkania konsultacyjne poświęcone będą w szczególności:

- określeniu problemów i potrzeb lokalnej społeczności,

- analizie mocnych i słabych stron obszaru LGD,

- analizie szans i zagrożeń dla obszaru LGD,

- określeniu celów Lokalnej Strategii Rozwoju,

- określeniu kierunków rozwoju Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie programowania. W trakcie spotkań zostaną przeprowadzone badania fokusowe na potrzeby konstruowania LSR.

 

Harmonogram spotkań

 

 GMINA DATA GODZINA MIEJSCE

Miasto i Gmina

Nowa Sarzyna

 04.12.2015  10:00-11:30 

 Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

– spotkanie dla grup defaworyzowanych

Miasto i Gmina

Nowa Sarzyna

 04.12.2015  12:00-14:00

 Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

– spotkanie dla przedsiębiorców

Miasto i Gmina

Nowa Sarzyna

 12.12.2015  16:00-18:00

 Ośrodek Kultury w Sarzynie

– spotkanie podsumowujące LSR.

 

baner prow 2014-2020   

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”

 Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

 poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

 
Spotkania konsultacyjne PDF Drukuj

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i gospodarczego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Spotkania konsultacyjne poświęcone będą w szczególności:

- określeniu problemów i potrzeb lokalnej społeczności,

- analizie mocnych i słabych stron obszaru LGD,

- analizie szans i zagrożeń dla obszaru LGD,

- określeniu celów Lokalnej Strategii Rozwoju,

- określeniu kierunków rozwoju Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie programowania. W trakcie spotkań zostaną rozdane ankiety badające potrzeby społeczności lokalnej.

 

Harmonogram spotkań

 

               GMINA      DATA   GODZINA                     MIEJSCE
 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  19.09.2015  16:00-20:00  Kołacznia "Azalia" Wola Zarczycka
 Gmina Leżajsk  26.09.2015  16:00-20:00

 Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej

 Giedlarowa 285

 Miasto Leżajsk  29.09.2015  11:00-15:00

 Urząd Miasta Leżajsk

 ul. Rynek 1

 

Program spotkań

  1. Przedstawienie założeń Programu Leader PROW 2014-2020, perspektywa rozwoju obszaru działania LGD Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy.
  2. Analiza problemów i potrzeb mieszkańców gminy w kontekście budowy strategii obszaru.
  3. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT).
  4. Definiowanie celów LSR

 

baner prow 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 
Ankieta badająca potrzeby społeczności lokalnej PDF Drukuj

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Gminy Leżajsk a także Miasta Leżajsk do wypełnienia poniższej ankiety i włączenie się w ten sposób w prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.

Informacje uzyskane z ankiet wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wypełnione arkusze można składać w wersji papierowej w biurze LGD (Wierzawice 874 oraz Jelna-Judaszówka 328) we wtorki i środy w godz. od 9:00 do 13:00 lub w wersji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ankieta do pobrania

 

baner prow 2014-2020

 
Plan włączenia społeczności PDF Drukuj

Podstawowe znaczenie w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju będzie miała partycypacja społeczna. Jej głównym zadaniem jest włączanie społeczności lokalnych w przygotowanie, a następnie wdrażanie LSR, szersze i bardziej pogłębione włączenie członków LGD w jej realizację.

Fundamentalne znaczenie będzie miało włączenie przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego (organizacji i mieszkańców) do aktywnego udziału w przygotowanie LSR. Dotyczy to zwłaszcza dokładnego zidentyfikowania czynników zewnętrznych (szans i zagrożeń) oraz czynników o charakterze wewnętrznym (mocnych i słabych stron) obszaru działania LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.

Planowane jest wdrożenie następujących działań:

1. Przeprowadzenie badań ankietowych, mających na celu identyfikację problemów i potrzeb społeczności lokalnej. Ankieta zostanie udostępniona na stronie internetowej LGD. Uzyskane tą drogą wnioski stanowić będą podstawę do dalszych prac.

2. Konsultacje społeczne.

W przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia "Region Sanu i Trzebośnicy" zaangażowana będzie społeczność lokalna z gmin: Leżajsk, Gminy Nowej Sarzyny oraz gminy miejskiej Leżajsk. W każdej z gmin odbędzie się jedno spotkanie konsultacyjne (łącznie 3), które poświęcone będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR, określone zostaną kierunki rozwoju LGD w nowym okresie programowania. W trakcie spotkań zostaną rozdane ankiety badające potrzeby społeczności lokalnej.

3. Opracowanie ogólnej koncepcji prac nad opracowaniem LSR.

4. Powołanie zespołu roboczego ds. opracowania LSR, w którego skład wejdą przedstawiciele wszystkich trzech gmin tworzących LGD oraz pracownicy biura LGD.

W przedstawionych powyżej działaniach mających na celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Region Sanu i Trzebośnicy” zasadniczą uwagę będziemy koncentrować na możliwie największym włączeniu przedstawicieli wszystkich grup społecznych w przygotowanie LSR. Opracowanie lokalnej strategii rozwoju współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

baner prow 2014-2020

 
Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców LGD PDF Drukuj

Od lipca 2015 r. w biurach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy (Wierzawice 874 oraz Jelna-Judaszówka 328) prowadzony jest PUNKT KONSULTACYJNY dla nowej Strategii Rozwoju Lokalnego. Punkt konsultacyjny jest otwarty w każdy wtorek i środę w godzinach od 09:00 do 13:00.

Za pośrednictwem punktu konsultacyjnego na każdym etapie przygotowywania strategii będzie można zapoznawać się z opracowaniami dotyczącymi strategii, wnosić uwagi oraz zgłaszać pomysły.

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Gminy Leżajsk i Miasta Leżajsk do zgłaszania potrzeb i problemów lokalnej społeczności, a także pomysłów na wykorzystanie potencjału społecznego oraz walorów przyrodniczych, geograficznych, kulturowych swoich gmin.

Uzyskane informacje, zostaną wykorzystane przy opracowywaniu nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w nowym okresie programowania w ramach PROW 2014 – 2020.

 

baner prow 2014-2020

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 16