strategia1

Pliki do pobrania:

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ na lata 2016-2023

 

 

 


 

Aktualizacja Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Schemat procedury Aktualizacji LSR znajduje się na 59 stronie "Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność". 

Pliki do pobrania:

 załącznik A do Procedury Aktualizacji LSR - Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy"

 załącznik B do Procedury Aktualizacji LSR - Karta pomysłów na projekty