Wyniki posiedzenia Rady Programowej LGD
czwartek, 02 marca 2017 13:51

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach:

 

- naboru nr 2/2017 w zakresie Projekty dla przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej oraz

 

- naboru nr 3/2017 w zakresie Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej.

 

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady, listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

NABÓR NR 2/2017

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

NABÓR NR 3/2017

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru