GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LSR PDF Drukuj
wtorek, 30 maja 2017 09:36

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” przypomina o celach i założeniach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023  wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą urzeczywistnić wizję obszaru LSR.

Każdy projekt musi wpisywać się w cele LSR, to znaczy że musi być zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.

cele i przedsiwzicia lgd

W styczniu zakończyły się pierwsze nabory z zakresu: wsparcie podejmowania działalności gospodarczej, wsparcie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych i wsparcie rozwijania działalności gospodarczej. Wnioskodawcy wybrani przez Radę Programową LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” czekają na weryfikację swoich projektów przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W tym półroczu LGD planuje jeszcze ogłoszenie naborów w zakresie:

   Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub
kulturalnej [budowa/przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej] – kwota dostępnych środków – 860 000 zł

   Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej
[budowa/przebudowa obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej] kwota dostępnych środków – 500 000 zł

   Zachowanie dziedzictwa lokalnego – kwota dostępnych środków – 250 000 zł

   Promocja obszaru LGD – kwota dostępnych środków – 150 000 zł

W drugim półroczu 2017 roku LGD planuje ponowne ogłosić nabory na operacje z zakresu: wsparcie podejmowania działalności gospodarczej, wsparcie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz wsparcie rozwijania działalności gospodarczej.