WYNIKI POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ LGD PDF Drukuj
środa, 23 sierpnia 2017 13:34

W dniu 16 sierpnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które wpłynęły w ramach:

- naboru nr 4/2017 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

- naboru nr 5/2017 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,

- naboru nr 6/2017 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego,

- naboru nr 7/2017 w zakresie Promocja obszaru LGD.

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady, listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

NABÓR NR 4/2017

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru

Lista wybranych operacji

NABÓR NR 5/2017

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru