Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Typ gminy: gmina miejsko-wiejska

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju: 180805 3

Powierzchnia gminy: 143,73 km² (w tym obszar wiejski 134,5 km)

Liczba mieszkańców gminy: 21 728 osób

Gminy sąsiadujące z gminą Leżajsk: Jeżowe, Kamień, Krzeszów, Leżajsk, Leżajsk - miasto, Sokołów Małopolski.

Gmina Nowa Sarzyna jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim. Jej nizinne, urozmaicone niewielkimi wzniesieniami tereny są częścią Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Doliny Dolnego Sanu.

Sołectwa wchodzące w skład Gminy Nowa Sarzyna: Jelna, Jelna-Judaszówka, Łętownia, Łętownia-Gościniec, Łukowa, Majdan Łętowski, Ruda Łańcucka, Sarzyna, Tarnogóra, Wola Żarczycka, Wólka Łętowska.