Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” swoim działaniem obejmuje następujące jednostki terytorialne:

  • Miasto i Gmina Nowa Sarzyna
  • Gmina Leżajsk
  • Miasto Leżajsk

Obszar działania LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” usytuowany jest w północnej części woj. podkarpackiego. Teren ten, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem spójności zarówno pod względem przyrodniczym, historycznym, kulturowym oraz ekonomicznym. Łączny obszar objęty działaniami LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” wynosi 363,20 km2 i zamieszkany jest przez 56 087 osób.