Zarząd PDF Drukuj
wtorek, 30 czerwca 2009 12:45

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja pełniona w Zarządzie

1

 

Magdalena Niemczyk

Prezes Zarządu

2

 

Adam Madej

Wiceprezes Zarządu

3

 

Dariusz Miś

Skarbnik Zarządu

4

 

Natalia Sztaba

Członek Zarządu