Gmina Leżajsk

Gmina Leżajsk

Typ gminy: gmina wiejska

Identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju: 180804 2

Powierzchnia gminy: 198,89 km²

Liczba mieszkańców gminy: 20 107 osób

Gminy sąsiadujące z gminą Leżajsk: Adamówka, Grodzisko Dolne, Krzeszów, Kuryłówka, Leżajsk – miasto, Nowa Sarzyna, Rakszawa, Sieniawa, Tryńcza, Żołynia.

Gmina Leżajsk położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Swoim terenem obejmuje Dolinę Dolnego Sanu, Płaskowyż Kolbuszowski i Płaskowyż Tarnogrodzki. Teren gminy dzieli się na dwie części: północną i południową oddzielone od siebie przez inną jednostkę administracyjną – miasto Leżajsk.

Sołectwa wchodzące w skład Gminy: Brzóza Królewska, Chałupki Dębniańskie, Dębno, Giedlarowa, Gwizdów-Biedaczów, Hucisko, Maleniska, Piskorowice, Przychojec, Rzuchów, Stare Miasto, Wierzawice.