Historia

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” powstała z inicjatywy władz samorządowych Gminy Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. W procesie tworzenia Lokalnej Grupy Działania udział wzięli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. 8 grudnia 2008 r. odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne z mieszkańcami gminy Leżajsk oraz gminy Nowa Sarzyna, na których omawiano założenia programu Leader oraz procedurę zakładania lokalnej grupy działania. Natomiast 15 lipca 2015 r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Miasta Leżajsk do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”.

Konsekwencją przedstawionych powyżej działań były następujące akty:

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/250/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”.
Uchwała nr XXXI/200/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ?Region Sanu i Trzebośnicy”
Uchwała nr 1/XIV/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Gminy Miasto Leżajsk

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast