Małe projekty – 2007-2013

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu
i Trzebośnicy” działającej na terenie gminy: Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2014 r. do 08 września 2014 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600 lub Punkt Konsultacyjny LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Tryb składania wniosków: Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl orazLokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Kryteria wyboru operacji w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji udostępnione są na stronach internetowych:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Limit dostępnych środków na operacje ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w drugim naborze wniosków w 2014 r. wynosi 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł. 00/100).

LGD dokonuje wyboru w/w operacji do limitu dostępnych środków wskazanych w informacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru udzielane są w siedzibie głównej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz w punkcie konsultacyjnym LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz pod numerem telefonu 17/242-12-04, 515-100-958, 502-298-369.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek


Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów


Instrukcja wypełniania wniosku


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD


Kryteria wyboru operacji Małe projekty


Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Rozporządzenie wdrażanie LSR 01-2013


Dziennik ustaw z dnia 2 lipca 2014

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast