Członkowie LGD

Lp.Imię i nazwisko / nazwa członkaGmina
1Grzegorz SrokaNowa Sarzyna
2Bolesław PawlusLeżajsk
3Władysław CzaplaLeżajsk
4Andrzej ChojnackiNowa Sarzyna
5Stanisław BajLeżajsk
6Michał ZawadzkiNowa Sarzyna
7Czesława TupajLeżajsk
8Hanna PrzepłataNowa Sarzyna
9Szkoła Podstawowa w PiskorowicachLeżajsk
10Zespół Szkół w Brzózie KrólewskiejLeżajsk
11Helena KurcabaNowa Sarzyna
12Józef KludysNowa Sarzyna
13Zofia NiemczykLeżajsk
14Klub Modelarski im. E. Kujana w WierzawicachLeżajsk
15Kolarski Ludowy Klub Sportowy “Azalia” w Brzózie KrólewskiejLeżajsk
16Andrzej JędrzejecNowa Sarzyna
17“Stare Miasto – Park” Sp. z o.o.Leżajsk
18Krystyna NiemczykLeżajsk
19Bogusław RupNowa Sarzyna
20Edward KakNowa Sarzyna
21Miasto i Gmina Nowa SarzynaNowa Sarzyna
22Gmina LeżajskLeżajsk
23Władysław KlimekNowa Sarzyna
24Krzysztof PerlakNowa Sarzyna
25NTK LOKATEL sp z o.o.Nowa Sarzyna
26Józef GramatykaNowa Sarzyna
27Marek KrauzLeżajsk
28Andrzej GramatykaNowa Sarzyna
29Edward BajNowa Sarzyna
30Antoni TudrynNowa Sarzyna
31“JAMFOT” Jerzy MurdziaMiasto Leżajsk
32Klub Sportowy “Mała Akademia Sportu i Rekreacji”Miasto Leżajsk
33Łukasz MitałMiasto Leżajsk
34Krzysztof ChowaniecMiasto Leżajsk
35Natalia SztabaNowa Sarzyna
36Andrzej KusiakNowa Sarzyna
37Janusz JanikNowa Sarzyna
38NORW przy Stowarzyszeniu “Integracja bez Granic”Nowa Sarzyna
39Adam MadejNowa Sarzyna
40Emilia WojtynaNowa Sarzyna
41Magdalena CzarnyNowa Sarzyna
42Ewelina ŻelaznyNowa Sarzyna
43Teresa KlocekNowa Sarzyna
44Tomasz BąkNowa Sarzyna
45Aleksander DudekLeżajsk
46Adam WylaźLeżajsk
47Józefa PiziakLeżajsk
48Elżbieta GruntLeżajsk
49Renata CzerwonkaLeżajsk
50Joanna KwaśniakNowa Sarzyna

Roczna składka członkowska wynosi 3,5 zł (wpłat można dokonywać na konto LGD o nr 56 2030 0045 1110 0000 0414 4780 prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas SA)

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie nowych przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, tel. 17 242 12 04, e-mail: lgdbiuro@gmail.com.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmiot prowadzący obsługę księgową, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
  5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast