Członkowie LGD

Lp. Imię i nazwisko / nazwa członka Gmina
1 Grzegorz Sroka Nowa Sarzyna
2 Sylwia Rychlak Nowa Sarzyna
3 Bolesław Pawlus Leżajsk
4 Władysław Czapla Leżajsk
5 Andrzej Chojnacki Nowa Sarzyna
6 Stanisław Baj Leżajsk
7 Michał Zawadzki Nowa Sarzyna
8 Edward Śliwa Leżajsk
9 Czesława Tupaj Leżajsk
10 Anna Turczyn-Larwa Nowa Sarzyna
11 Hanna Przepłata Nowa Sarzyna
12 Szkoła Podstawowa w Piskorowicach – reprezentant Teresa Dziedzic-Kabdani Leżajsk
13 Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej Leżajsk
14 Helena Kurcaba Nowa Sarzyna
15 Józef Kludys Nowa Sarzyna
16 Zofia Niemczyk Leżajsk
17 Władysława Wojtaś Leżajsk
18 Anna Leśko Leżajsk
19 Klub Modelarski im. E. Kujana w Wierzawicach Leżajsk
20 Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia” w Brzózie Królewskiej Leżajsk
21 Andrzej Jędrzejec Nowa Sarzyna
22 „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. Leżajsk
23 Paweł Guzy Leżajsk
24 Bogusław Baj Leżajsk
25 Krystyna Niemczyk Leżajsk
26 Bogusław Rup Nowa Sarzyna
27 Edward Kak Nowa Sarzyna
28 Stanisław Majcher Leżajsk
29 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna Nowa Sarzyna
30 Gmina Leżajsk Leżajsk
31 Władysław Klimek Nowa Sarzyna
32 Paweł Keller Leżajsk
33 Krzysztof Perlak Nowa Sarzyna
34 NTK LOKATEL sp z o.o. Nowa Sarzyna
35 Józef Gramatyka Nowa Sarzyna
36 Marek Krauz Leżajsk
37 Andrzej Gramatyka Nowa Sarzyna
38 Edward Baj Nowa Sarzyna
39 Antoni Tudryn Nowa Sarzyna
40 „JAMFOT” Jerzy Murdzia Miasto Leżajsk
41 Klub Sportowy „Mała Akademia Sportu i Rekreacji” Miasto Leżajsk
42 Łukasz Mitał Miasto Leżajsk
43 Krzysztof Chowaniec Miasto Leżajsk
44 Natalia Sztaba Nowa Sarzyna
45 Andrzej Kusiak Nowa Sarzyna
46 Janusz Janik Nowa Sarzyna
47 NORW przy Stowarzyszeniu „Integracja bez Granic” – reprezentant Dorota Zaworska Nowa Sarzyna
48 Adam Madej Nowa Sarzyna

Roczna składka członkowska wynosi 2,5 zł (wpłat można dokonywać na konto LGD o nr 56 2030 0045 1110 0000 0414 4780 prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas SA)

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie nowych przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, tel. 17 242 12 04, e-mail: lgdbiuro@gmail.com.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmiot prowadzący obsługę księgową, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
  5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 798 628 608
godz. pracy: 15:00-21:00
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast