Członkowie LGD

Lp.Imię i nazwisko / nazwa członkaGmina
1Grzegorz SrokaNowa Sarzyna
2Bolesław PawlusLeżajsk
3Władysław CzaplaLeżajsk
4Andrzej ChojnackiNowa Sarzyna
5Stanisław BajLeżajsk
6Michał ZawadzkiNowa Sarzyna
7Czesława TupajLeżajsk
8Anna Turczyn-LarwaNowa Sarzyna
9Hanna PrzepłataNowa Sarzyna
10Szkoła Podstawowa w Piskorowicach – reprezentant Teresa Dziedzic-KabdaniLeżajsk
11Zespół Szkół w Brzózie KrólewskiejLeżajsk
12Helena KurcabaNowa Sarzyna
13Józef KludysNowa Sarzyna
14Zofia NiemczykLeżajsk
15Władysława WojtaśLeżajsk
16Anna LeśkoLeżajsk
17Klub Modelarski im. E. Kujana w WierzawicachLeżajsk
18Kolarski Ludowy Klub Sportowy “Azalia” w Brzózie KrólewskiejLeżajsk
19Andrzej JędrzejecNowa Sarzyna
20“Stare Miasto – Park” Sp. z o.o.Leżajsk
21Paweł GuzyLeżajsk
22Bogusław BajLeżajsk
23Krystyna NiemczykLeżajsk
24Bogusław RupNowa Sarzyna
25Edward KakNowa Sarzyna
26Stanisław MajcherLeżajsk
27Miasto i Gmina Nowa SarzynaNowa Sarzyna
28Gmina LeżajskLeżajsk
29Władysław KlimekNowa Sarzyna
30Paweł KellerLeżajsk
31Krzysztof PerlakNowa Sarzyna
32NTK LOKATEL sp z o.o.Nowa Sarzyna
33Józef GramatykaNowa Sarzyna
34Marek KrauzLeżajsk
35Andrzej GramatykaNowa Sarzyna
36Edward BajNowa Sarzyna
37Antoni TudrynNowa Sarzyna
38“JAMFOT” Jerzy MurdziaMiasto Leżajsk
39Klub Sportowy “Mała Akademia Sportu i Rekreacji”Miasto Leżajsk
40Łukasz MitałMiasto Leżajsk
41Krzysztof ChowaniecMiasto Leżajsk
42Natalia SztabaNowa Sarzyna
43Andrzej KusiakNowa Sarzyna
44Janusz JanikNowa Sarzyna
45NORW przy Stowarzyszeniu “Integracja bez Granic” – reprezentant Dorota ZaworskaNowa Sarzyna
46Adam MadejNowa Sarzyna
47Emilia WojtynaNowa Sarzyna
48Magdalena CzarnyNowa Sarzyna
49Ewelina ŻelaznyNowa Sarzyna
50Teresa KlocekNowa Sarzyna
51Tomasz BąkNowa Sarzyna
52Aleksander DudekLeżajsk
53Adam WylaźLeżajsk
54Józefa PiziakLeżajsk
55Elżbieta GruntLeżajsk
56Renata CzerwonkaLeżajsk

Roczna składka członkowska wynosi 2,5 zł (wpłat można dokonywać na konto LGD o nr 56 2030 0045 1110 0000 0414 4780 prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas SA)

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie nowych przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, tel. 17 242 12 04, e-mail: lgdbiuro@gmail.com.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmiot prowadzący obsługę księgową, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
  5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 798 628 608
godz. pracy: 11:30-17:00
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast