Odnowa i Rozwój wsi 2014 PDF Drukuj

loga

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi”
 za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”
działającej na terenie gminy: Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

 

Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2014 r. do 08 września 2014 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600 lub Punkt Konsultacyjny LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Tryb składania wniosków: Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionymna stronach internetowych:  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” pod adresem:  www.regionsanuitrzebosnicy.pl Kryteria wyboru operacji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji udostępnione są na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” pod adresem: www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Limit dostępnych środków na operacje ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi”w drugim naborze wniosków w 2014 r. wynosi 484 690,58 zł. (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt zł. 58/100).

LGD dokonuje wyboru w/w operacji do limitu dostępnych środków wskazanych w informacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru udzielane są w siedzibie głównej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz w punkcie konsultacyjnym LGD Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz pod numerem telefonu 17/242-12-04, 515-100-958, 502-298-369.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja wypełniania wniosku

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji innych projektów

Dziennik ustaw z dnia 2 lipca 2014 r.

Ustawa 7-03-2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 02-2012

Kryteria wyboru operacji Odnowa wsi

Wniosek o przyznanie pomocy

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD