Monitoring i ewaluacja

 


    

     ANKIETY MONITORUJĄCE REALIZACJĘ LSR 

  •  Ankieta monitorująca realizację LSR - projekty dla przedsiębiorczości -> pobierz
  •  Ankieta monitorująca realizację LSR - pozostałe operacje -> pobierz
  •  Ankieta monitorująca realizację LSR - granty

 

ANKIETA - ocena jakości doradztwa świadczonego przez pracowników LGD oraz działań informacyjnych i promocyjnych LGD Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy" -> tutaj

Ankieta jest anonimowa