DORADZTWO W BIURZE LGD PDF Drukuj
poniedziałek, 02 października 2017 15:53

W związku z naborami wniosków

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

na operacje w zakresie:

„Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej”

„Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory”

„Projekty dla przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej” 

 zapraszamy wnioskodawców do korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników LGD "Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy"

Doradztwo świadczone jest:

         w Biurze LGD,

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

         w Punkcie Konsultacyjnym

Jelna-Judaszówka 328

37-310 Nowa Sarzyna

         telefonicznie pod numerami:

17 242 12 04

798 628 608

515 100 958

 

Doradztwo w biurze i punkcie konsultacyjnym, świadczone jest w godzinach od 900 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem LGD.

W ostatnich dniach naborów wniosków o przyznanie pomocy (23 i 25 października) doradztwo nie będzie świadczone.

 

  Zakres doradztwa obejmuje planowanie operacji oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi PROW 2014–2020 oraz wewnętrznymi procedurami LGD.

  Konsultacje wniosku planowanego do złożenia w danym naborze dotyczą w szczególności weryfikacji kwestii formalnych i zgodności z PROW 2014–2020 oraz wypełnienia obligatoryjnych rubryk związanych z uzasadnieniem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

  Doradztwo nie obejmuje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w imieniu Wnioskodawców.

  Pracownicy LGD nie świadczą doradztwa specjalistycznego z zakresu np. prawa budowlanego, prawa pracy, prawa podatkowego, księgowości, itp.

  Skorzystanie z doradztwa nie zwalnia Wnioskodawcy ze znajomości dokumentacji aplikacyjnej i przepisów prawa.

  Pracownicy LGD nie ponoszą odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie pomocy.

  Informacje podawane przez Pracowników LGD nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń.

 

Regulamin doradztwa -> tutaj