AKTUALIZACJA LSR PDF Drukuj
czwartek, 19 października 2017 08:12

Aktualizacja Strategi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” przedstawia do konsultacji społecznych propozycje zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społecznosć (LSR).

Zaproponowane zmiany do LSR dotyczą m.in.:

- - skorygowania błędów pisarskich i oczywistych omyłek,

- - dostosowania zapisów do dokumentów programowych dotyczących LSR,

- - dostosowanie zapisów do dokumentów LGD,

- - skorygowania i ujednoliceniu zapisów dotyczących monitoringu i ewaluacji LSR,

- dostosowania zapisów do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w prawie szczegółówych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzialania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju loklnego kierowanego przez społeczność", ustawy o rozwoju loklnym z udziałme lokalnej społeczności, wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Pliki do pobrania:

 projekt zmian LSR (proponowane zmiany zaznaczono na czerwono)

 załącznik A do Procedury Aktualizacji LSR - Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy"

 załącznik B do Procedury Aktualizacji LSR - Karta pomysłów na projekty