Rada programowa PDF Drukuj

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Radzie

Sektor

1

Zbigniew Tworkowski

Przewodniczący

gospodarczy

2

Ireneusz Stefański

członek

publiczny

3

Maria Ostolska

członek

mieszkaniec

4

Łukasz Mitał

członek

gospodarczy

5

Krzysztof Chowaniec

członek

gospodarczy

6

Krzysztof Sobejko

Wiceprzewodniczący

publiczny

7

Stanisław Zygmunt

członek

społeczny

8

Czesława Tupaj

członek

społeczny

9

Marta Zajko

członek

gospodarczy

10

Danuta Pinderska

członek

publiczny

11

Janusz Janik

członek

gospodarczy

12

Dorota Płachta

członek

społeczny

 

 Pliki do pobrania:

Regulamin Rady programowej