Członkowie LGD

Lp. Imię i nazwisko / nazwa członka Gmina
1 Grzegorz Sroka Nowa Sarzyna
2 Bolesław Pawlus Leżajsk
3 Władysław Czapla Leżajsk
4 Andrzej Chojnacki Nowa Sarzyna
5 Stanisław Baj Leżajsk
6 Michał Zawadzki Nowa Sarzyna
7 Czesława Tupaj Leżajsk
8 Anna Turczyn-Larwa Nowa Sarzyna
9 Hanna Przepłata Nowa Sarzyna
10 Szkoła Podstawowa w Piskorowicach – reprezentant Teresa Dziedzic-Kabdani Leżajsk
11 Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej Leżajsk
12 Helena Kurcaba Nowa Sarzyna
13 Józef Kludys Nowa Sarzyna
14 Zofia Niemczyk Leżajsk
15 Władysława Wojtaś Leżajsk
16 Anna Leśko Leżajsk
17 Klub Modelarski im. E. Kujana w Wierzawicach Leżajsk
18 Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia” w Brzózie Królewskiej Leżajsk
19 Andrzej Jędrzejec Nowa Sarzyna
20 „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. Leżajsk
21 Paweł Guzy Leżajsk
22 Bogusław Baj Leżajsk
23 Krystyna Niemczyk Leżajsk
24 Bogusław Rup Nowa Sarzyna
25 Edward Kak Nowa Sarzyna
26 Stanisław Majcher Leżajsk
27 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna Nowa Sarzyna
28 Gmina Leżajsk Leżajsk
29 Władysław Klimek Nowa Sarzyna
30 Paweł Keller Leżajsk
31 Krzysztof Perlak Nowa Sarzyna
32 NTK LOKATEL sp z o.o. Nowa Sarzyna
33 Józef Gramatyka Nowa Sarzyna
34 Marek Krauz Leżajsk
35 Andrzej Gramatyka Nowa Sarzyna
36 Edward Baj Nowa Sarzyna
37 Antoni Tudryn Nowa Sarzyna
38 „JAMFOT” Jerzy Murdzia Miasto Leżajsk
39 Klub Sportowy „Mała Akademia Sportu i Rekreacji” Miasto Leżajsk
40 Łukasz Mitał Miasto Leżajsk
41 Krzysztof Chowaniec Miasto Leżajsk
42 Natalia Sztaba Nowa Sarzyna
43 Andrzej Kusiak Nowa Sarzyna
44 Janusz Janik Nowa Sarzyna
45 NORW przy Stowarzyszeniu „Integracja bez Granic” – reprezentant Dorota Zaworska Nowa Sarzyna
46 Adam Madej Nowa Sarzyna

Roczna składka członkowska wynosi 2,5 zł (wpłat można dokonywać na konto LGD o nr 56 2030 0045 1110 0000 0414 4780 prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas SA)

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie nowych przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, tel. 17 242 12 04, e-mail: lgdbiuro@gmail.com.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmiot prowadzący obsługę księgową, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
  5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 798 628 608
godz. pracy: 15:00-21:00
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast