Członkowie LGD

 

Lp. Imię i nazwisko / nazwa członka Gmina
1 Grzegorz Sroka Nowa Sarzyna
2 Sylwia Rychlak Nowa Sarzyna
3 Bolesław Pawlus Leżajsk
4 Władysław Czapla Leżajsk
5 Andrzej Chojnacki Nowa Sarzyna
6 Stanisław Baj Leżajsk
7 Michał Zawadzki Nowa Sarzyna
8 Edward Śliwa Leżajsk
9 Czesława Tupaj Leżajsk
10 Anna Turczyn-Larwa Nowa Sarzyna
11 Hanna Przepłata Nowa Sarzyna
12 Zespół Szkół w Piskorowicach – reprezentant Teresa Dziedzic-Kabdani Leżajsk
13 Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej – reprezentant Danuta Rupar Leżajsk
14 Helena Kurcaba Nowa Sarzyna
15 Józef Kludys Nowa Sarzyna
16 Zofia Niemczyk Leżajsk
17 Władysława Wojtaś Leżajsk
18 Danuta Kula Leżajsk
19 Anna Leśko Leżajsk
20 Klub Modelarski im. E. Kujana w Wierzawicach Leżajsk
21 Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Azalia” w Brzózie Królewskiej Leżajsk
22 Andrzej Jędrzejec Nowa Sarzyna
23 „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. Leżajsk
24 Paweł Guzy Leżajsk
25 Bogusław Baj Leżajsk
26 Krystyna Niemczyk Leżajsk
27 Bogusław Rup Nowa Sarzyna
28 Edward Kak Nowa Sarzyna
29 Stanisław Majcher Leżajsk
30 Miasto i Gmina Nowa Sarzyna Nowa Sarzyna
31 Gmina Leżajsk Leżajsk
32 Władysław Klimek Nowa Sarzyna
33 Paweł Keller Leżajsk
34 Zbigniew Banaś Nowa Sarzyna
35 Krzysztof Perlak Nowa Sarzyna
36 NTK LOKATEL sp z o.o. Nowa Sarzyna
37 Józef Gramatyka Nowa Sarzyna
38 Marek Krauz Leżajsk
39 Andrzej Gramatyka Nowa Sarzyna
40 Edward Baj Nowa Sarzyna
41 Katarzyna Józefara Leżajsk
42 Antoni Tudryn Nowa Sarzyna
43 „JAMFOT” Jerzy Murdzia Miasto Leżajsk
44 Klub Sportowy „Mała Akademia Sportu i Rekreacji” Miasto Leżajsk
45 Maria Ostolska Miasto Leżajsk
46 Łukasz Mitał Miasto Leżajsk
47 Krzysztof Chowaniec Miasto Leżajsk
48 Natalia Sztaba Nowa Sarzyna
49 Andrzej Kusiak Nowa Sarzyna
50 Janusz Janik Nowa Sarzyna
51 NORW przy Stowarzyszeniu „Integracja bez Granic” – reprezentant Dorota Zaworska Nowa Sarzyna
52 Adam Madej Nowa Sarzyna

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie nowych przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, tel. 17 242 12 04, e-mail: lgdbiuro@gmail.com.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmiot prowadzący obsługę księgową, podmioty prowadzące działalność bankową, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
  5. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 798 628 608
godz. pracy: 8:00-16:00
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast