I wersja 5z

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) 
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (.pdf) 
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) 
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (.xlsx)
 • Informacja dla nabywcy/następcy (.pdf)  


2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy_19.2_inne_5z  


3) Biznesplan (wersja 5z)        

 • Biznesplan 5z(.pdf)
 • Biznesplan 5z(.docx)
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 5z(.pdf)
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 5z(.docx)
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych- tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel)
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel)
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 5z

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z


5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 5z


6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.docx)
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.xlsx)
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.xls)
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.docx)
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf)
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.docx)
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf)
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.xlsx)
 • Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy(.pdf)
 • Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy(.docx)
 • Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf)
 • Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.docx)
 • Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa(.pdf)
 • Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa(.docx)
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (.pdf)
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (.docx)
 • Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(.pdf)
 • Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(.docx)

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) –
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) –
 • Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) –
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Oświadczenie małżonka (.pdf) –
 • Załącznik nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Oświadczenie Beneficjenta o nie pozostawaniu w związku (.pdf)
 • Załącznik nr 6 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Oświadczenie Współwłaściciela o nie pozostawaniu w związku (.pdf) 
 • Załącznik nr 7 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy –  Deklaracja małżona (.pdf)

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z –
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 5z  (edytowalny)-
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z –
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z (edytowalny) –
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z –
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z  (edytowalny) –
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 4z  –
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z (edytowalny) –

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z i 4z) 

 • Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (.pdf)- wersja 5z –
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność (.pdf)- wersja 4z –
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.pdf) –
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) –

10) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx)
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)

11) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

 • Wskazówki do formularzy wniosków xlsx (.xlsx) –
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast