II wersja 3z obowiazujaca od 16 października 2017

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.


II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 3z 
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 3z

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)


3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf)
 • Biznesplan (.docx)
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel)
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)

Uwaga!
30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)
 • Załącznik INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) 
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z
  • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z
  • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

   • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)
   • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
   • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx)
   • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast