wersja 2z

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z


2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r.


3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf)

 • Biznesplan (.docx)

 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel)

 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r.


4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa


6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20.07.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf)

 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf)

 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf)


7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z

 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z


8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

9) Narzędzia pomocnicze:

 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast