DORADZTWO W BIURZE LGD

W związku z naborami wniosków

w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

na operacje w zakresie:

“Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej”

“Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory”

“Projekty dla przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej”

zapraszamy wnioskodawców do korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników LGD “Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy”

Doradztwo świadczone jest:

w Biurze LGD,

Wierzawice 874

37-300 Leżajsk

w Punkcie Konsultacyjnym

Jelna-Judaszówka 328

37-310 Nowa Sarzyna

telefonicznie pod numerami:

17 242 12 04

798 628 608

515 100 958

 

Doradztwo w biurze i punkcie konsultacyjnym, świadczone jest w godzinach od 900 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem LGD.

W ostatnich dniach naborów wniosków o przyznanie pomocy (23 i 25 października) doradztwo nie będzie świadczone.

 

– Zakres doradztwa obejmuje planowanie operacji oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi PROW 2014-2020 oraz wewnętrznymi procedurami LGD.

– Konsultacje wniosku planowanego do złożenia w danym naborze dotyczą w szczególności weryfikacji kwestii formalnych i zgodności z PROW 2014-2020 oraz wypełnienia obligatoryjnych rubryk związanych z uzasadnieniem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Doradztwo nie obejmuje wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w imieniu Wnioskodawców.

Pracownicy LGD nie świadczą doradztwa specjalistycznego z zakresu np. prawa budowlanego, prawa pracy, prawa podatkowego, księgowości, itp.

– Skorzystanie z doradztwa nie zwalnia Wnioskodawcy ze znajomości dokumentacji aplikacyjnej i przepisów prawa.

– Pracownicy LGD nie ponoszą odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie pomocy.

– Informacje podawane przez Pracowników LGD nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń.

 

Regulamin doradztwa -> tutaj

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast