POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ LGD – 16.08.2017

Na podstawie § 10 Regulaminu Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady Programowej, które odbędzie się w dniu 16.08.2017 r. (środa) o godzinie 1400 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, w celu przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”.

W/w procedura dotyczy naboru wniosków w ramach poddziałanania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszenie o naborze wniosków:

 1. Nr 4/2017 o udzielenie wsparcia w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 2. Nr 5/2017 o udzielenie wsparcia w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 3. Nr 6/2017 o udzielenie wsparcia w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
 4. Nr 7/2017 o udzielenie wsparcia w zakresie Promocja obszaru LGD.

 

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej przez Przewodniczącego Rady.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących Komisję Sprawdzającą.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie Deklaracji Poufności i Oświadczenia.
 6. Sporządzenie i podpisanie Rejestru Interesów.
 7. Ocena zgodności operacji z kryteriami formalnymi, LSR oraz PROW 2014?2020.
 8. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej.
 9. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 10. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 12. Sporządzenie listy wybranych operacji.
 13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie posiedzenia Rady.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast