POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ LGD – 9.01.2020 (autokontrola)

Informujemy, iż 9.01.2020 r. (czwartek) o godzinie 9:30 w Biurze LGD (Wierzawice 874), odbędzie się posiedzenie Rady Programowej dot. weryfikacji wyników wyboru operacji w związku ze złożonym przez wnioskodawcę protestem do wyników wyboru wniosku złożonego w ramach naboru 7/2019 o udzielenie wsparcia w zakresie: Projekty dla Przedsiębiorców – Rozwijanie działalności gospodarczej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej przez Przewodniczącego Rady.
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad (quorum).
  3. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących Komisję Sprawdzającą.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podpisanie Deklaracji Poufności i Oświadczenia.
  6. Sporządzenie i podpisanie Rejestru Interesów.
  7. Omówienie protestu złożonego w ramach naboru i weryfikacja wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w złożonym proteście.
  8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie posiedzenia Rady.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast