SPOTKANIE KONSULTACYJNE dot. zmian w LSR

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza na spotkanie konsultacyjne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023. Zmiany dotyczą aktualizacji Planu działania naszej strategii. Spotkanie odbędzie się 8 maja 2019 o godz. 12:00 w biurze LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” w Wierzawicach, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk.

Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania uwag i zmian do LSR. Wypełniony formularz można:

– przesłać drogą elektroniczną na adres: lgdbiuro@gmail.com;

– przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk;

– dostarczyć osobiście na adres: Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk lub Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna.

Termin nadsyłania uwag upływa 8 maja 2019 r. o godz. 11:00.

Do pobrania:

  1. załącznik A do Procedury Aktualizacji LSR – Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – pobierz
  2. załącznik B do Procedury Aktualizacji LSR – Karta pomysłów na projekty – pobierz
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast