UWAGA

Termin naboru wniosków na projekty w zakresie:

Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory

Projekty dla przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej

upływa 17 stycznia 2017 r. o godz. 1600.

Termin naboru wniosków na projekty w zakresie:

Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej

upływa 18 stycznia 2017 r. o godz. 1600.

 


 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi wymaganymi załącznikami, w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz dołączoną do nich wersję elektroniczną wniosku i biznesplanu na nośniku CD/DVD, należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk.

 


 

Wraz z wnioskiem beneficjent składa również dokumenty niezbędne LGD do oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju tj.:

uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np. dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do grupy defaworyzowanej (zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego), dokumenty potwierdzające innowacyjność operacji, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów.

Dokumenty te nie będą stanowiły załączników do wniosku (nie należy ich wykazywać w części wniosku “Inne załączniki dotyczące operacji”).

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast