Walne Zebranie Członków – 24 maja 2024 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, które odbędzie się w dniu 24 maja 2024 roku (piątek) o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu LGD.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego z działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 8. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w posiedzeniach Rady Programowej.
 11. Wolne wnioski.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast