Walne Zebranie Członków – 3 sierpnia 2021 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, które odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 16:00 w Ośrodku Kultury w Judaszówce, Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu LGD.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Omówienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego z działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
  i sprawozdania finansowego.
 6. Omówienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 9. Zapoznanie się z zaktualizowaną listą członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaktualizowanej listy członków LGD.
 11. Wolne wnioski.

 

W przypadku braku quorum, Walne Zbranie Członków zostanie zwołane ponownie o godz. 1630.

 

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast