Walne Zebranie Członków – 7 października 2021 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, które odbędzie się w dniu 7 października 2021 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Biurze LGD, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu LGD.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie proponowanych zmian w Kryteriach wyboru operacji.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
  6. Przedstawienie proponowanych zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
  8. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Programowej
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Programowej.
  10. Wolne wnioski.

W przypadku braku quorum, Walne Zebranie Członków zostanie zwołane ponownie o godz. 1530.

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast