ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” rozpoczęła realizację kolejnego projektu grantowego pn. Folklor, historia i lokalne dziedzictwo kulturowe – krzewimy nasze tradycje, którego celem jest Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń kultywujących lokalne tradycje, folklor i dorobek kulturowy obszaru LGD.

W ramach projektu planowana jest realizacja 5 zadań:

  • Organizacja 3 imprez folklorystycznych związanych z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego;
  • Organizacja Parafiady;
  • Organizacja Dożynek;
  • Piknik pokoleniowy;
  • Organizacja cyklu imprez związanych z dziedzictwem lokalnym i historycznym.

Z wszystkimi grantobiorcami zostały już podpisane umowy na realizację poszczególnych zadań.

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast