Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” rozpoczęła realizację kolejnego projektu grantowego pn. Doposażenie stowarzyszeń i organizacji działających w sferze kultury którego celem jest Zachowanie lokalnych tradycji i dziedzictwa lokalnego poprzez wsparcie 7 organizacji działających na obszarze LGD.

W ramach projektu planowana jest realizacja 7 zadań:

– Zakup umundurowania i szabli dla straży grobowej w Biedaczowie;

– Zakup 3 akordeonów w celu kultywowania lokalnych tradycji ludowych;

– Zakup wyposażenia w celu organizacji zajęć promujących lokalne tradycje ludowe;

– Zachowanie tradycji lokalnych poprzez zakup strojów ludowych.

– Zakup nagłośnienia dla świetlicy w Łętowni;

– Zakup instrumentów do Big Bandu działającego przy Ośrodku Kultury w Nowej Sarzynie;

– Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jelnej w stroje i sprzęt służący podejmowaniu inicjatyw na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa  kulturowego.

Z wszystkimi grantobiorcami zostały już podpisane umowy na realizację poszczególnych zadań.

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast