Badanie ankietowe na potrzeby Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, OSP, członkinie KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do wypełnienia

ANKIETY DIAGNOSTYCZNEJ na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” na lata 2023-2029

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.11.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze LGD, adres: Wierzawice 874, 37-30 Leżajsk.

Ankietę można również pobrać w wersji pdf – wydrukować, wypełnić i odesłać lub dostarczyć do biura LGD w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna, osobiście).


Link do wersji elektronicznej ankiety – tutaj

Ankieta w wersji pdf – tutaj

Karta pomysłu na projekt – tutaj

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast