GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LOKALNEJ STRATEGII

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” przypomina o celach i założeniach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą urzeczywistnił wizję obszaru LSR.

Każdy projekt musi wpisywał się w cele LSR, to znaczy że musi być zgodny z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.

W styczniu zakończyły się pierwsze nabory z zakresu: wsparcie podejmowania działalności gospodarczej, wsparcie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych i wsparcie rozwijania działalności gospodarczej. Wnioskodawcy wybrani przez Radą Programową LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” czekają na weryfikację swoich projektów przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W tym półroczu LGD planuje jeszcze ogłoszenie naborów w zakresie:

? Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub
kulturalnej [budowa/przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjno-turystycznej] – kwota dostępnych środków – 860 000 zł

? Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej
[budowa/przebudowa obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej] kwota dostępnych środków – 500 000 zł

? Zachowanie dziedzictwa lokalnego – kwota dostępnych środków – 250 000 zł

? Promocja obszaru LGD – kwota dostępnych środków – 150 000 zł

W drugim półroczu 2017 roku LGD planuje ponowne ogłosił nabory na operacje z zakresu: wsparcie podejmowania działalności gospodarczej, wsparcie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz wsparcie rozwijania dziaóalności gospodarczej.

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast