Rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowej LSR na lata 2023 – 2029

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” rozpoczyna prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029, dla obszaru gminy wiejskiej Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców,  reprezentantów sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, OSP, klubów sportowych, KGW, sołtysów, radnych, przedsiębiorców, rolników oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości do włączenia się w przygotowanie nowej strategii a w szczególności do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się we wrześniu.

Aktualne informacje o terminach spotkań oraz postępach prac nad przygotowaniem nowej strategii, będą pojawiać się w zakładce „PRZYGOTOWANIE LSR 2023-2029”.

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast