SPOTKANIA KONSULTACJE

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i gospodarczego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Spotkania konsultacyjne poświęcone będą w szczególności:

– określeniu problemów i potrzeb lokalnej społeczności,

– analizie mocnych i słabych stron obszaru LGD,

– analizie szans i zagrożeń dla obszaru LGD,

– określeniu celów Lokalnej Strategii Rozwoju,

– określeniu kierunków rozwoju Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie programowania. W trakcie spotkań zostaną przeprowadzone badania fokusowe na potrzeby konstruowania LSR.

 

Harmonogram spotkań

GMINADATA GODZINA MIEJSCE

Miasto i Gmina

Nowa Sarzyna

04.12.2015 10:00-11:30

Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

– spotkanie dla grup defaworyzowanych

Miasto i Gmina

Nowa Sarzyna

04.12.2015 12:00-14:00

Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

– spotkanie dla przedsiębiorców

Miasto i Gmina

Nowa Sarzyna

12.12.2015 16:00-18:00

Ośrodek Kultury w Sarzynie

– spotkanie podsumowujące LSR.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast