Konkurs na organizację imprez promujących trasy i produkty turystyczne “Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu”.

Stowarzyszenie “Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza konkurs na organizację imprez promujących trasy i produkty turystyczne “Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do 14 września 2012 r. karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na organizację ww. imprezy.
Oferty składane w ramach konkursu winny dotyczyć tras i produktów turystycznych powstającego na obszarze Gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik, Ulanów oraz Nowa Sarzyna i Leżajsk: “Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu”.
Informacje nt. tras i produktów turystycznych udzielają następujące Lokalne Grupy Działania:
1. Lasowiacka Grupa Działania – dla tras i produktów zlokalizowanych na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba,
2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla ziemi Niżańskiej dla tras i produktów zlokalizowanych na terenie gmin: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik, Ulanów;
3. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” – dla tras i produktów zlokalizowanych na terenie gmin: Nowa Sarzyna i Leżajsk;
Kwota wsparcia na realizację pojedynczego przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż 2.040,00 zł.
Kartę zgłoszeniową należy złożyć: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesłać faksem lub drogą elektroniczną (ul. M. Reja 3, 39-460 Nowa Dęba, tel./fax. 15 846 22 19, e-mail: biuro@lasowiacka.pl). Poniżej zamieszczamy regulamin wyboru, kartę zgłoszenia oferty wraz z kryteriami wyboru.
Potencjalni realizatorzy zobowiązani będą w swojej ofercie zaprezentować program wydarzenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia (mogą to być np. rónego rodzaju marsze, rajdy, zawody sportowe, wydarzenia integracyjne w sąsiedztwie szlaków/gier itp.). Dodatkowo każda przedstawiona oferta powinna uwzględniać tzw. minimalny standard, tj.:
a) planowana liczba odbiorców min 50 os.,
b) zorganizuje stoisko promocyjne na którym zostaną zaprezentowane opracowane w ramach projektu materiały promocyjne.
c) opracuje i dokona kolportażu min. 100 plakatów informujących o realizowanym wydarzeniu na terenie projektu współpracy;
d) zamieści informacje o realizowanym wydarzeniu na min. 6 stronach internetowych (np. samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania lub regionalnych portalach informacyjnych), wyeksponuje baner promocyjny dostarczony przez organizatora,
e) dokona zabezpieczenia medycznego imprezy,
f) zapewni drobny poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszeń
Karta oceny
Sprawozdanie

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast