Walne Zebranie Członków – 12 lutego 2021 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 roku (piątek) o godzinie 15:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej, Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk .

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, Walne Zebranie Członków zostanie przeprowadzone z zastosowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnicy posiedzenia zobowiązani będą do zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk, dystansu społecznego.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu LGD.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  4. Wybór Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Region Sanu i Trzebośnicy”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu.
  6. Wybór Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Region Sanu i Trzebośnicy”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.
  8. Wolne wnioski.

W przypadku braku quorum, Walne Zebranie Członków zostanie zwołane ponownie godz. 1600.

 

 

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast