POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ LGD – 23.02.2021

Informujemy, iż w dniu 23.02.2021 r. (wtorek) o godzinie 09:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Giedlarowej, Giedlarowa 285, 37-300 Leżajsk, odbędzie się posiedzenie Rady Programowej.

Celem posiedzenia będzie opiniowanie zmiany umowy przyznania pomocy oraz ocena wniosków, które wpłynęły w ramach naborów:

 • 1/2021 o udzielenie wsparcia w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • 2/2021 o udzielenie wsparcia w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej,
 • 3/2021 o udzielenie wsparcia w zakresie: Projekty dla przedsiębiorców – Podejmowanie działalności gospodarczej,
 • 4/2021 o udzielenie wsparcia w zakresie: Projekty dla Przedsiębiorców – Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wnioski będące przedmiotem oceny, dostępne są do wglądu dla członków Rady Programowej w godzinach pracy biura.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej przez Przewodniczącego Rady.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Wybór sekretarzy posiedzenia stanowiących Komisję Sprawdzającą.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podpisanie Deklaracji Poufności i Oświadczenia.
 6. Sporządzenie i podpisanie Rejestru Interesów.
 7. Zaopiniowanie zmiany umowy:
  1. omówienie wniosku o wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy,
  2. ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru,
  3. podjęcie uchwały w sprawie opiniowania zmiany umowy.
 8. Ocena zgodności operacji z LSR.
 9. Sporządzenie listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej i podjęcie ewentualnych uchwał w stosunku do operacji, które nie spełniają warunków oceny wstępnej.
 10. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 11. Sporządzenie listy operacji ocenionych według lokalnych kryteriów wyboru.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.
 13. Sporządzenie listy wybranych operacji.
 14. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie posiedzenia Rady.
LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast