Doradztwo w biurze LGD

 

W związku z naborami wniosków o powierzenie grantów (1/2018/G, 2/12018/G, 3/2018/G), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, zapraszamy wnioskodawców do korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD “Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy”.

Doradztwo świadczone jest:

– w Biurze LGD, Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

– w Punkcie Konsultacyjnym, Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna

– telefonicznie pod numerami: 17 242 12 04, 798 628 608, 515 100 958

 

Doradztwo w biurze i punkcie konsultacyjnym, świadczone jest w godzinach od 900 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem LGD.

W ostatnich dniach naborów wniosków o powierzenie grantów (24 i 25 stycznia) doradztwo nie będzie świadczone.

– Zakres doradztwa obejmuje planowanie operacji oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi PROW 2014–2020 oraz wewnętrznymi procedurami LGD.

– Konsultacje wniosku planowanego do złożenia w danym naborze dotyczą w szczególności weryfikacji kwestii formalnych i zgodności z PROW 2014–2020 oraz wypełnienia obligatoryjnych rubryk związanych z uzasadnieniem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

– Doradztwo nie obejmuje wypełniania wniosków o powierzenie grantu w imieniu Wnioskodawców.

– Skorzystanie z doradztwa nie zwalnia Wnioskodawcy ze znajomości dokumentacji aplikacyjnej i przepisów prawa.

– Pracownicy LGD nie ponoszą odpowiedzialności za wynik oceny wniosku i przyznanie pomocy.

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast