Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR

Lokalna Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” przedstawia do konsultacji społecznych propozycje zmian Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Zaproponowane zmiany wynikają z:

– przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro,

– przesunięcia oszczędności (w tym oszczędności wynikających z różnic kursowych) na przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie rozwijania działalności gospodarczej, 1.2.1 Budowa lub przebudowa infrastruktury społeczno-kulturalnej i 2.3.1 Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna oraz usługi turystyczne.

Uwagi i opinie do projektu zmian LSR należy przesłań drogą elektroniczną na adres: lgdbiuro@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk. Termin nadsyłania uwag upływa 16 listopada o godz. 16:00.

  1. Projekt zmian LSR – pobierz (proponowane zmiany zaznaczono na czerwono)
  2. Formularz proponowanych zmian w dokumentach LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – pobierz

 

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast