Procedury wyboru i oceny operacji

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy


ZAŁĄCZNIKI:

1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki


2. Karta oceny wstępnej


3. Deklaracje o poufności członka Rady Programowej LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


3a. Deklaracja o poufności pracownika Biura LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


4. Oświadczenie członka Rady Programowej LGD Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


4a. Oświadczenie pracownika Biura LGD Stowarzyszenie “Regon Sanu i Trzebośnicy”


5. Rejestr interesów członków organu decyzyjnego


5a. Rejestr interesów pracownika Biura LGD


6. Karta oceny operacji (projekty dla przedsiębiorczości) według lokalnych kryteriów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


7. Karta oceny operacji (pozostałe operacje) według lokalnych kryteriów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”


8. Wykaz dokumentów przekazywanych przez LGD do Zarządu Województwa w ramach operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD


9. Karta weryfikacji wyjaśnień/uzupełnień do wniosku


LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast