SPOTKANIA INFORMACYJNE I SZKOLENIA

Szanowni Państwo,

W październiku 2017 roku Lokalna Grupa Działania planuje ogłoszenie następujących naborów:

  1. Projekty dla przedsiębiorców – rozwijanie działalności gospodarczej,
  2. Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory,
  3. Projekty dla przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LSR (Gmina Leżajsk, Miasto Leżajsk, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna), zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach wymienionych naborów na cykl spotkań informacyjnych oraz szkoleń według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań informacyjnych

LP.

NAZWA

MIEJSCE

DATA i GODZINA

GRUPY DOCELOWE

1.

Spotkania w szkołach

Zespół Szkół Zawodowych

20.09.2017

09:30

uczniowie

2.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

20.09.2017

14:00

mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

3.

Spotkania z sołtysami

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej

20.09.2017

15:00

sołtysi

4.

Spotkanie w PUP

Siedziba PUP

21.09.2017

8:30

osoby bezrobotne

5.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Urząd Gminy Leżajsk

21.09.2017

14:30

mieszkańcy, przedsiębiorcy, potencjalni przedsiębiorcy

6.

Spotkania w szkołach

Zespół Szkół Zawodowych

22.09.2017

10:30

uczniowie

7.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

26.09.2017

14:00

mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

8.

Spotkania z sołtysami

Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

26.09.2017

15:30

sołtysi

Harmonogram szkoleń

LP.

MIEJSCE

DATA i GODZINA

GRUPY DOCELOWE

GŁÓWNY TEMAT SZKOLENIA

1.

Budynek Starego Miasta – Park

Wierzawice 874

I piętro sala konferencyjna

22.09.2017

10:00-14:00

przedsiębiorcy,

osoby chcące założyć działalność gospodarczą

podstawowe wymogi dla wnioskodawców, omówienie wniosków

PLAN -> tutaj

2.

Budynek Starego Miasta ? Park

Wierzawice 874

I piętro sala konferencyjna

25.09.2017

8:15-15:45

osoby chcące założyć działalność gospodarczą

w szczególności:

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby bezrobotne do 34 roku życia

– bezrobotne kobiety, które nie powróciły na rynek pracy po urodzeniu dziecka

– osoby bezrobotne z niskimi kwalifikacjami

omówienie załączników do wniosku ze szczególnym uwzglódnieniem biznesplanu

PLAN -> tutaj

3.

Budynek Starego Miasta – Park

Wierzawice 874

I piętro sala konferencyjna

26.09.2017

8:15-15:45

przedsiębiorcy

omówienie załączników do wniosku ze szczególnym uwzględnieniem biznesplanu

PLAN -> tutaj

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zainteresowane osoby prosimy o telefoniczne zgłoszenia na wybrane szkolenia pod nr 17 242 12 04.

Na szkolenie nr 1 zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września, na szkolenia nr 2 i 3 zgłoszenia będą przyjmowane

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast