Spotkania konsultacyjne w ramach opracowywania LSR na lata 2023-2029

W dniach 27 i 28 września 2022 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”, w ramach opracowywania LSR na lata 2023-2029, przeprowadziła spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Leżajsk oraz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Wzięli w nich udział mieszkańcy, lokalni liderzy, przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, KGW, OSP i przedsiębiorcy.

Informacje uzyskane podczas tych spotkań posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz określenia priorytetowych kierunków rozwoju obszaru działania LGD „Region Sanu i Trzebośnicy” w latach 2023-2029.

 

 

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast