Walne Zebranie Członków – 10 czerwca 2020 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy” zaprasza na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie “Region Sanu i Trzebośnicy”, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 15:30 w Filii Ośrodka Kultury w Judaszówce, Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 2. Przyjęcie Porządku Obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Omówienie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego z działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
  i finansowego.
 6. Omówienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 9. Omówienie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 11. Omówienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” na lata 2016-2023
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” na lata 2016-2023
 13. Omówienie zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” do dokonywania samodzielnie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” na lata 2016-2023
 16. Zapoznanie się z zaktualizowaną listą członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej listy członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”.
 18. Wolne wniosk

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
UMiG Nowa Sarzyna, 2 p.
tel. 798 628 608
godz. pracy: 9:30-17:30
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast